Historik

Hösten 2009 startade Happy Voices i Malmö och då under namnet Du kan sjunga gospel.
Kören drivs i samarbete med Medborgarskolan.
Den första terminen hade vi repetitionerna på Amiralen för att sedan flytta till S:t Johannes kyrkan och nu är vi på Stadionmässan.

Kören har vuxit från 150 personer till att i dag vara cirka 600 skönsjungande medlemmar.
Kören har medlemmar ända från yngre tonåringar upp till över 80-års åldern.

Genom årens lopp har vi haft följande gästartister:

Höstterminen 2019
17 nov – Happy Voices – Malmö Live
Hösten 2019 valde vi att köra en konsert utan gästartist, så kören fick stå i fokus helt och hållet.